Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Vo štvrtok 9. januára sa konala  zdravotná prednáška o bylinkách a mastičkách, hlavne  na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka. Bola veľkým obohatením a rozšírením našich poznatkov. Prednášku viedol kúpeľný lektor a bylinkár Karel Štenbaur, spolupracovník BIOMEDIKA PRAHA.

b1b2 V mesiaci jún 2019 sa naša členka Ms SČK pani  Mária  Čimová  dožila a oslávila krásne životné jubileum – 90-te narodeniny.  Za jej celoživotnú prácu a zotrvačnosť v našom spolku jej boli poďakovať a zároveň zaželať ešte veľa zdravia a Božieho požehnania - členky výboru  Helena Zacharová a Elena Vančová. 

 Nech Vám láska srdce hreje, nech Vám nikdy smutno nie je,                               nech Vám Pán Boh ako sám vie, ráči dopriať pevné zdravie.

20190616_19170590CimovaV mesiaci apríl oslávila krásne životné jubileum 70 rokov, naša dlhoročná, aktívna členka výboru  Anna Čerňanská.                                                Hodiny života krútia sa dokola, kto sa raz narodil musí ísť do boja.            Vykročme zvesela na ďalšiu púť, život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť. anka

Zloženie predsedníctva  Miestneho spolku  SČK  od roku  2019 :                   predsedníčka               Helena  Zacharová                                                                             podpredsedníčka        Emília  Grimeková                                                                               pokladníčka                 Elena Vančová                                                                                    členky výboru              Mgr. Viera  Puterová,  Bernadetta  Ďurišová,                                                                       Anna  Čerňanská, Božena  Janíková,                                                                                       Božena  Majzlová,  Žofia  Blašková,                                                                                         Mária  Kováčová,  Romana  Hollánová.

V januári 2017 nás náhle opustila dlhoročná  predsedníčka nášho spolku Červeného kríža pani Katarína Melušová.  Novou predsedníčkou sa stala  pani Helena Zacharová.

Na požiadanie členky výboru pani Jany Haverovej  z dôvodu pracovnej vyťaženosti, bola z výboru uvoľnená. Výbor bol doplnený novou členkou slečnou Romanou Hollánovou.   

   V krásnom sviatočnom vianočnom čase a ešte pri krajšom životnom jubileu navštívili členky výboru pani Helena Vančová a Helena Zacharová     jubilantku  pani  Annu Oravcovú20181223_160711cierne

Do Vašich spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. K Vášmu nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca Vám prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom Vaše  srdce v láske rozkvitá opájané v šťastí s Vašimi najbližšími, nech radosť zo života Vaša duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie Vaše telo nikdy neopustí.

Výročné  zhromaždenie členov  Miestneho  spolku SČK, dňa 2. 3. 2019,  v sále Kultúrneho domu v Maduniciach.

Výročné  zhromaždenie členov Ms SČK otvorila predsedníčka miestneho spolku Helena Zacharová, ktorá privítala všetkých členov. Taktiež privítala hosťov a to predsedníčku Územného spolku SČK v Trnave pani PhDr. Angeliku Dudžákovú, PHM,  starostku obce Mgr. Alenu Jelušovú a predsedníčku Ms Jednoty dôchodcov  p. Helenu Vančovú. Zhromaždenie prebiehalo podľa programu.

Na zhromaždení boli bezpríspevkoví darcovia krvi odmenení malou pozornosťou od miestneho spolku  v podobe sady pier a ďakovného listu Ďalšie poďakovanie za ich humánny skutok pridala pani Helena Vančová krásnou recitáciou básne o krvi.

Držitelia  Janského plakety, ktorú dosiahli v priebehu roka  2017 a 2018.

Zlatá Janského plaketa :                                                                                             Jana Čimová, Marek  Balažovič, Pavol Herman  a Pavol Mikloš

Strieborná Janského plaketa :                                                                                 Mário Adamčík, Mária Hergezelová, Martin Čerňanský, Dušan Kinči,  Katarína Mesárošová, Andrej Vančo a Ing. Ľuboš Vančo  

Bronzová Janského plaketa :                                                                                   Františka Barkóciová, Ladislav Haver,  Ing. Ondrej Hromada , Daniela Ješková,  Miloš Kollárik, Miroslav Polačik, Beáta Vavrová, Mgr. Klaudia Dugátová,  Marek Slovák a Tomáš Mesároš           

Po ukončení oficiálneho programu zhromaždenia,  nasledovalo občerstvenie a  vynikajúce  vystúpenie hudobno  – speváckej dvojice              Tý 2(dvá) z Drahoviec.

P30214141716  kopia