Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

i_3217563                                 Slovenský Červený kríž je na území Slovenskej republiky od roku 1993 nástupcom Československého Červeného kríža (ČSČK), ktorý bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 1.12.1919. Humánne myšlienky Červeného kríža však zapustili svoje korene na našom území oveľa skôr. Na základe dokumentov bol za rok založenia Červeného kríža na území dnešnej SR považovaný Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve už  rok 1868, čím sa naša Národná spoločnosť zaradila medzi najstaršie v Európe a na svete vôbec.

                                            Odkaz zakladateľa celosvetového ČK v r. 1886   Henryho Dunanta upravený k 100 tému výročiu  Červeného kríža v Maduniciach v roku 2015.  

                 „Pomôžme všetci!“

          „Pred 150. rokmi videl Pán Boh z neba, že nám krehkým ľuďom Červený kríž treba.                             Pán Dunant  a iní múdri ľudia v celom svete zvážili a Červený kríž založili.                                                    Zanikli režimy veľké aj malé, ale Červený kríž, ten je tu stále.  Dobrovoľní  ochotníci, čo v srdci cit majú,    nezištne pomáhajú. V Maduniciach ČK stovku oslavuje a vo svojej práci s láskou pokračuje.                          Aj my budeme  prosiť „toho hore“, aby vám dal všetkým zdravia more.“

 Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch.  Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Darovanie krvi je najjednoduchší spôsob, ako sa stať hrdinom a zachrániť život. Ľudská krv je nenahraditeľná. Prvá zaznamenaná krvná transfúzia sa uskutočnila v 17. storočí, kedy francúzsky lekár Jean-Baptiste Denis podal infúziu ovčej krvi človeku. Nanešťastie bola neúspešná. Transfúzna terapia začala byť úspešná až po objavení krvných skupín a fenoménu kompatibility.

Miestny spolok SČK oslavoval 6. a 7.  júna 2015 - 100 té výročie založenia organizácie Červeného kríža v Maduniciach vtedajším farárom Michalom Bubničom. Červený kríž v obci vznikol 4 roky pred celoslovenským – v roku 1915 a jeho prvým predsedom bol jeho zakladateľ Michal Bubnič. Celých 100 rokov bol činný.Nezistili sme mená predsedov a výbory do roku 1962, kedy začala predsedať Margita Bezecná, po nej Anna Melušová a od r. 1979 Katarína Melušová. Nedeľná oslava 7. júna začala slávnostnou svätou omšou venovanou zakladajúcemu pánovi farárovi Michalovi Bubničovi a členom SČK. Na znak vďaky členky výboru niesli obetu v madunickom kroji a dievčatá v tričkách s emblémom SČK. Na záver omše predsedníčka SČK odovzdala kyticu pánovi farárovi Antonovi Gubalovi, poďakovala sa za prívetivé slová a bohoslužbu a podotkla, že cirkev a SČK spolu súvisia – darcovia pomáhajú ľuďom fyzicky a cirkev duchovne cez Pána Boha. Po skončení omše v sprievode všetci odišli k pamätnej tabuli, kde položili venček, poďakovali sa pánovi dekanovi Michalovi Bubničovi a v príhovore predsedníčky dali sľub, že v Maduniciach v aktivitách Červeného kríža pokračovať budeme. V kultúrnom dome sa konala slávnostná členská schôdza Miestneho spolku SČK Madunice, na ktorej sa zúčastnili hostia starostka obce Mgr. Alena Jelušová, zastupujúca generálna sekretárka Ústredného výboru SČK z Bratislavy Ing. Emília Uhrinová, riaditeľka ÚS SČK Trnava Bc. Eva Gbelcová, poslanci obecného zastupiteľstva, predsedovia organizácií, zaslúžilí dlhoroční členovia výboru ČK, rodinní príslušníci 14 dlhoročných zaslúžilých členov výboru in memoriam. Ospravedlnili sa pán minister zdravotníctva, prezident Ústredného výboru SČK, riaditeľ transfúznej stanice, pani doktorka Šišková a jej sestrička. Pri tejto príležitosti boli udelené ocenenia ako poďakovanie za obetavú spoluprácu. Ceny odovzdávali starostka obce Mgr. Alena Jelušová, Ing. Emília Uhrinová, MPH, poverená zastupovaním generálnej sekretárky SČK, Bc. Eva Gbelcová, riaditeľka územného spolku SČK v Trnave a zástupkyňa starostky obce Bc. Božena Sviteková. Obecné  zastupiteľstvo v Maduniciach dňa 26. mája 2015 schválilo udelenie najvyššieho obecného vyznamenania – Ceny obce Madunice Miestnemu spolku SČK Madunice za dlhoročnú humanitárnu činnosť v prospech obyvateľov a organizovanie dobrovoľného darcovstva krvi. Cenu prevzala predsedníčka Katarína Melušová. Boli odmenení aj darcovia krvi.

Diamantovú plaketu, ktorá sa získava za 80 odberov : získal Beník Štefan –  v tom čase mal za sebou už 92 odberov  a  Ing. Štefan Kessel - 83 odberov.

Zlatú plaketu, ktorá sa získava za 40 odberov a u žien za 30 odberov získali  : Zacharová Helena, Sviteková Božena, Gabrišová Mária,  Krajc Stanislav, Zachar Andrej, Ing. Vančo Peter, Dušan Kinči st., Ján Grznár, Stanislav Jakubčík, Ivan Hollan, Július Palay, Štefan Juráš a Michal Pavlikovský.

Dvojdňové oslavy boli veľkolepé, dôstojné s bohatým občerstvením a bohatým kultúrnym  programom.  Poďakovanie patrí všetkým členkám výboru, ktoré sa zapájali do organizovania podujatia a  prípravy jedál. Sú to: Helena Zacharová, Elena Vančová, Božena Majzlová, Božena Janíková, Viera Puterová, Emília Grimeková, Anna Čerňanská, Mária Kováčová, Jana Haverová, Žofia Blašková, Viera Zacharová a Katarína Melušová. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli finančne, či potravinami. Je to predovšetkým najväčší sponzor – Obec Madunice, ďalej PVOD, COOP Jednota, Mäsiarstvo Gašparík, Pekáreň Drahovce, podnikateľ Roman Benedik, Richard Vančo obch., Reštaurácia a Potraviny u Stanku, Hydramat, firma MOREAU, PD Hlohovec, MOBILIER, KOMAXIT Madunice, Karol Karabčík.

 i_3204736i_3217547i_3204788i_3204928i_3204920i_3217535i_3217555i_3207133i_3204714i_3204822i_3204786i_3207139