Reklamné oznámenie
Dámska obuv a oblečenie https://www.e-nakupy.ske-nakupy.sk je internetový obchod s textilom, obuvou a s doplnkami. Dámska a detská obuv
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Kedy  volať 155 a kedy 112 ?    

 Záchranca = svedok udalosti

Linka 155 je bezplatným národným číslom v SR , ktoré slúži pre potreby vyslania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, na telefonicky asistovanú neodkladnú resuscitáciu operátorom operačného strediska, ale aj v prípade konzultácie zdravotného stavu.

Volať pri náhlych zmenách zdravia, strate vedomia, bezvedomí, pri problémoch s dýchaním, so srdcom, pri infarkte, otrave liekmi, chemikáliami, popáleninách, vážnych úrazoch, krvácaní.

Linka 112 je jednotným európskym číslom tiesňového volania, ktoré môžeme bezplatne použiť kdekoľvek na území Európskej únie. Prostredníctvom linky 112 môžeme privolať záchrannú zdravotnú službu (ZZS), hasičov alebo políciu.

 Tiesňové linky

     .    150  hasiči   volať v prípade požiarov, dopravných nehôd

      .   155  zdravotná záchranná služba 

      .  158   polícia

      .   112  integrovaný záchranný systém

 Čísla sú bezplatné a používajú sa bez predvoľby.

 Ako volať záchrannú službu

 V prípade akútneho ohrozenia života volajte zdravotnícku záchrannú službu – číslo 155.Rozprávajte kludne, vecne a nahláste potrebné informácie hlavne :

Čo sa presne stalo     

Koľko je postihnutých

Aký je stav postihnutých ( vedomie, dýchanie...)

Meno alebo približný vek postihnutého

Kde sa postihnutý nachádza ( v ktorom meste, ulici, číslo domu, podlažie, ozn. zvončeka;

pri dopravných nehodách a iných udalostiach mimo obytnú oblasť čo najpresnejšie číslo

cesty, kilometrovník na diaľnici, smer na susednú obec, nápadný orientačný bod v blízkom okolí apod.)

Kto volá

Pokiaľ operátor/ka rozhodne, že je k zásahu nutný aj vrtuľník opýta sa Vás, či je v blízkosti

priestor k pristátiu ( rovná plocha o rozm. 30 x 30 metrov, musí byť bez stromov, elektrického

vedenia a pod.) Ďalej Vás vyzve, aby ste na okraji vytypovanej plochy mávali viditeľným predmetom. Ak  uvidíte prilietať vrtuľník mávajte ( použite – tričko, uterák...)

Nemajte strach, že na niečo zabudnete, skúsení operátori, sa Vás budú pýtať na všetko potrebné. Hovor ukončujte až po operátorovi.

Ak budete vyzvaný, aby ste neukončili hovor, zostaňte na telefóne a vyčkajte na naviazanie ďalšieho kontaktu ( hluché miesto, kedy operátor rieši Vašu udalosť, ktorá sa javí ako ukončený hovor). Naučte sa u Vášho  mobilného telefónu zapínať tzv. handsfree (v preklade – voľné ruky), práve pre prípady, kedy budete potrebovať v poskytovaní prvej pomoci obe ruky voľné. Operátori Vás budú na tiesňovej linke 155 vyzývať k poskytovaniu prvej pomoci alebo neodkladnej resuscitácii, do príchodu profesionálneho týmu ZZS.

Ak voláte z mobilného telefónu, nechajte ho zapnutý, aby sa Vám operátori mohli v prípade akýchkoľvek nejasností alebo komplikácií dovolať späť.