Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

  Aby žiaci našej školy nestagnovali, ale sa zdokonaľovali pri poskytovaní I. pomoci pri úrazoch, pri resuscitácii, aby tieto znalosti neovládali iba naši Mladí záchranári, medzi žiakov 8. a 9. ročníka zavítala 6. júna            p. riad. Územného spolku SČK Bc. Eva Gbelcová so svojim asistentom. Urobili žiakom prednášku I. pomoci s názornými ukážkami resuscitácie, či stabilizovanej polohy  raneného do príchodu RZP. A  že žiakov prednáška zaujala svedčí aj fakt, že si všetci na figuríne vyskúšali oživovanie a navzájom medzi sebou stabilizovanú polohu.   

 

3

4

V apríli sa žiaci našej školy - Mladí záchranári  - Michal Ješko, Veronika Vavrincová, Adrián Dúcky, Pavol Kubov, Simona Vančová spolu s vedúcou krúžku Romanou Hollánovou zúčastnili na krajskej súťaži Mladí záchranári. Dvaja naši mladí záchranári sa na súťaži zúčastnili druhýkrát, pre troch to bola premiéra. Aj napriek tomu, že viaceré družstvá sa na súťaži cítili "ako doma" , naši nováčikovia sa nedali zahanbiť. Všetci piati dokázali, že ak by sa ocitli v situácii kedy treba pohotovo reagovať pri poskytovaní prvej pomoci, bez zaváhania by to zvládli. Pri vyhodnocovaní súťaže usporiadatelia skonštatovali, že tento rok boli medzi jednotlivými družstvami minimálne rozdiely. Viackrát o umiestnení rozhodol jediný bod. Každý ide na súťaž s cieľom vyhrať, byť najlepší. Ale táto súťaž nemala porazených, všetci boli víťazmi!   

 

z1z3z2z4

                                   V školskom roku  - 2016/2017 sme obnovili spoluprácu s miestnou základnou školou.  Naša členka Romana Hollánová sa začala venovať žiakom v krúžku  „ Mladí záchranári “Učila ich poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch, oživovaní,  pri záchrane ľudského života.  Sú chvíle,  kedy sa ocitneme v nezávideniahodnej situácii a je úžasné,  kedy môže i dieťa - žiak zachrániť ľudský život.  Naši žiaci Michal Ješko, Veronika Vavrincová,  Daniela Borovská, Viktória Pisariková  a Viktória  Genovová  sa chopili tejto myšlienky  a dokonca sa zúčasnili na krajskej súťaži „Mladí zdravotníci“.  Na súťaži sa stretlo 20 družstiev,  my sme skončili na 13-tom mieste.  Určite by sme sa potešili,  keby sme boli lepší,  ale vzhľadom na krátky čas,  ktorý sme mali na prípravu, sme boli spokojní a to nás posunulo ďalej,  uvedomili sme si,  kde máme rezervy,  že nie je podstatné zvíťaziť  v súťaži,  ale prispieť k záchrane ľudského života.  
V tejto spolupráci so školou budeme pokračovať  a želať si, aby sme naše vedomosti nemuseli v praxi  nikdy použiť.  

Mladí záchranári zavítali v piatok 29. marca spolu s vedúcou krúžku  Romankou Hollánovou ( členkou  Ms SČK) medzi svojich mladších spolužiakov do školskej družiny. Na úvod ich mladý záchranár Miško Ješko v krátkosti oboznámil s históriou ČK, kto ho založil a prečo. Vysvetlil im, prečo je dôležité vedieť poskytnúť prvú pomoc. Potom nasledovala praktická ukážka oživovania a bočnej stabilizovanej polohy. Všetky deti si na figuríne vyskúšali ako sa dá zachrániť život kamaráta, rodinného príslušníka, či celkom cudzieho človeka. Toto stretnutie skončilo spokojnosťou na obidvoch stranách  a tiež prísľubom, že určite nebolo posledné!  20190329_14211420190329_14245920190329_142657