Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Usmernenie pre darcov krvi             v súvislosti s výskytom akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených novým koronavírusom (2019 - nCoV)

 V Čínskom  meste Wuhan bol potvrdený nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý spôsobuje vážne akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest a zápal pľúc (COVID-19). Ochorenie sa prenáša aj z človeka na človeka vzduchom. Nové prípady ochorení stále pribúdajú  v Číne i v celom svete. Pribúdajú aj v Európe a to nie len u turistov, ktorí Čínu navštívili, ale zaznamenané  boli i  lokálne prenesené infekcie. Oblasť,  kde došlo k lokálnemu prenosu infekcie koronavírusom 2019-nCoV  a počet  prípadov  prenosu sa kontinuálne  zvyšuje je podľa ECDC definovaná ako „oblasť s prebiehajúcim prenosom infekcie v komunite“.  

 Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou Číny alebo  oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite mimo Európy platí:

  1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení oblasti (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV....).
  2. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19,  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
  3. Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej) , nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.

 Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie  COVID-19 v komunite v Európe platí:

  1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 14 dní po opustení oblasti.
  2. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19,  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
  3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s  chorým  človekom  nakazeným  týmto  koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej), nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
  4. Darca, ktorý pracuje v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19 v komunite je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.                                              Posledná aktualizácia 3.3.2020 

 

 „Darcovstvo krvi“ Tak ako je hlavná a základná aktivita Slovenského Červeného kríža aktivita v oblasti darcovstva krvi, táto aktivita je prvoradou a nosnou aj nášho miestneho spolku. Pracujeme s bezpríspevkovými darcami krvi v rôznych oblastiach. Hlavnou náplňou tejto činnosti je výchova darcov krvi, oslovovanie darcov krvi, získavanie prvodarcov z radov mladých ľudí a oceňovanie mnohonásobných darcov krvi podľa počtu odberov plaketami prof. MUDr. Jána  Janského  a  prof. MUDr. Jána  Kňazovického.

Krv je tá najdrahšia tekutina na svete, pretože je nevyhnutná k existencii človeka. Napriek tomu si niekedy ani neuvedomujeme, akú veľkú životnú úlohu zohrávajú bezpríspevkoví  dobrovoľní darcovia krvi. Aby jej bolo stále dosť, o to sa pričiňujú darcovia krvi aj z našej obce.                        Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí pozerajú na svet srdcom.

Evidencia darcov krvi v našom spolku je vedená od roku 1990. Do roku 2005 madunickí darcovia darovali krv priamo na transfúznej stanici v Trnave. Od roku 2005 chodí  mobilná jednotka z Trnavy k nám do našej obce a počet dobrovoľných darcov vzrástol. Odber krvi organizujeme 3 krát ročne. 

Ku koncu roka 2019 v našom spolku evidujeme :

2 držiteľov medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického,  ktorými sú             Štefan Beník a Ing. Štefan Kessl,  čo je  za 100 odberov krvi. Obaja  ešte stále naďalej  darujú krv.  A 28 zlatých,  48 strieborných  a 42 bronzových držiteľov  plakety prof. MUDr. Jana Janského.

 Dňa 13. novembra  sa uskutočnil  tretí bezpríspevkový odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 36  darcov.  Z toho bolo 19 žien a 17 mužov.

Martina Hargašová, Marek Slovák, Peter Ďuriš, Daniel Karaba, Katarína Mesárošová, Lukáš Sojka, Erika Kabátová, Gabriela Plechová, Marek Ardan, Mgr. Klaudia Dugátová, Dušan Kinči, Ľuba Vančová, Ingrid Kalužová, Gabriela Iglárová, Štefan Benik, Peter Polačik, Danka Pokrývková, Milan Dúcky, Ing. Štefan Kessl, Michaela Karabčíková, Anna Hlavnová,  Miroslav Polačik, Luboš, Vančo, Tomáš Biesik, Ing. Peter Zachar, Sylvia Hollánová, Monika Grznárová, Ľubomír Ottinger,       Katarína Peters, Jozef Jaroška, Mária Jarošková, Alena Richnáková, Zuzana Čimová, Martina Vančová, Mária Hergezelová, Pavel Benedik.                                                  ĎAKUJEME všetkým darcom krvi.

v1v2

Vo štvrtok 27. júna 2019 prišlo darovať krv 30 darcov.                                                                              Z toho 17 mužov, 13 žien. A z toho 1 prvodarkyňa. 

Darcovia krvi sú ľudia, od ktorých závisia milióny ľudských životov.         A preto aj naša organizácia  upriamuje pozornosť verejnosti na týchto každodenných hrdinov. 

Ďakujeme  všetkým darcom,  ktorí  darovali životodarnú tekutinu.

 Martina Hargašová, Jozef Putera, Martin  Čerňanský, Marek Slovák,           Peter Jakubčík, Kristína  Čuláková,  Michal Pavlikovský, Peter Ďuriš,           Daniel Karaba, Katarína Mesárošová, Lukáš Sojka,                                             Erika Kabátová,  Gabriela Plechová, Marek Ardan, Norbert Grňo,                 Mgr. Klaudia Dugátová, Magdaléna Mikulincová, Dušan Kinči,               Pavol Mikloš, Ľuba Vančová, Ingrid Kalužová, Gabriela Iglárová,              Štefan Benik, Peter Polačik, Danka Pokrývková, Milan Dúcky,                 Ing. Štefan Kessl, Michaela Karabčíková, Anna Hlavnová,                      Miroslav Polačik 

Prvodarkyňa : Kristína Čuláková

  d2d4d6

 OpuJxJTbW4c   V utorok  20. marca 2019 prišlo darovať krv                            rekordných 43 darcov. Z toho 21 mužov , 22  žien.                                                                              A z toho 4 prvodarcovia.

 „Skalní darcovia“ nesklamali. Netreba tiež zabudnúť na veľký počet prvodarcov, ktorí nabrali odvahu a prišli darovať krv.                                 Jozef Putera, Marek Gábriš, Linda Gábrišová, Martina Hargašová, Marin Čerňanský, Peter Ďuriš, Magdaléna Mikulincová, Štefan Kessl, Zuzana Čimová, Ľuba Vančová, Dušan Kinči, Mário Nitka, Dalibor Dovčík, Milan Dúcky, Klaudia Dugátová, Marek Ardan, Marek Slovák, Ľubomír Ottinger, Dominika Drymalová, Ingrid Kalužová, Ľuboš Vančo, Eva Reháková, Štefan Benik, Erika Kabátová, Gabriela Plechová, Alena Richnáková, Monika Grznárová, Michal Žuffa, Anna Hlavnová, Peter Bučko, Miroslav Polačik, Peter Polačik, Helena Vančová, Mária Jarošková, Jozef Jaroška, Michaela Karabčíková, Andrea Škublová, Mária Hergezelová, Lukáš Sojka.

Prvodarcovia : Mária Belčíková, Michal Belčík, Jarmila Borovská, Lenka                                 Stolariková.

20.320.3.1

 Štatistika darcovstva krvi v našej obci do decembra 2018.

Ku koncu roka 2018 je zaevidovaných už 222 darcov, z toho 87 žien. Nie však všetci sú činní, niektorí z nich už zomreli, alebo sa presťahovali, boli vyradení zo zdravotných dôvodov, alebo chodia darovať krv mimo nás, priamo na transfúznu stanicu. V našom spolku k tomuto dátumu  evidujeme:

1 držiteľa medaily MUDr. Kňazovického, ktorým je  - Štefan Beník,  čo je  za 100 odberov,    (to je už čo povedať), medailu získal v roku 2016 a ešte stále naďalej  daruje krv                     

1 držiteľa diamantovej  plakety -  čo je za 80 odberov –  a tým je                    Ing. Štefan Kessl    a  22 zlatých,  41 strieborných  a 28 bronzových držiteľov Janského plakety     

 

 Ďakujeme  dobrovoľným  darcom  krvi pre ktorých je darovanie krvi samozrejmý skutok,  ktorý má však pre prijímateľov  nevyčísliteľnú  hodnotu daru.  Pri tejto akcii samozrejme nešlo o prekonávanie rekordov,  ale v prvom rade o humánny čin,  za ktorý všetkým darcom  patrí

                                                  jedno veľké a úprimné   ĎAKUJEME !