Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

9. októbra 2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu v spolupráci  s Regionálnym úradom verejného zdravia Trnava sme zorganizovali, tak ako každoročne akciuDeň zdravia.

z2z29z24z27z26z5

 Aj náš  Miestny spolok Slovenského červeného kríža bol spoluorganizátorom                           23. ročníka jedinečnej verejno – prospešnej zbierky  „ Deň narcisov  2019 “.                             Už po 13 krát boli vytvorené  tri skupiny s označenými pokladničkami v zložení  p. Majzlová, Janíková, E.  Vančová, Zacharová,  Ing. Beňadiková  a  Ďurišová.                                 Podarilo sa vyzbierať  sumu 823,41 €,  ktorá bola zaslaná do Ligy proti rakovine .                                         Veľké a  srdečné poďakovanie patrí  našim občanom – darcom.       P4111464

Pre všetkých občanov Maduníc, ktorým záleží na zdraví, naša organizácia už niekoľko rokov a  pravidelne raz ročne, organizuje akciu                             „Deň zdravia “  v spolupráci  s Regionálnym úradom verejného zdravia       ( RÚVZ ) Trnava a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorí okrem iného organizujú  aj osvetové podujatia. Ich cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov o zdravotných rizikách nesprávneho životného štýlu. Čoraz viac ľudí je ochotných prelomiť prirodzený stud a zúčastňujú sa podujatí, kde sa riešia viaceré merania. Meranie tlaku krvi, cholesterolu, meranie tuku a glukózy, poradenstvo  ohľadom  vlastného zdravia, rozpoznania zdravotných rizík a odporúčania pre zlepšenie zdravia prirodzeným spôsobom. Zvýšené hodnoty oboch fenoménov zdravia (cholesterol i krvný tlak ) neveštia nič dobré. Cholesterol potichu ničí naše cievy a zhoršuje prietok krvi. Výsledkom je vysoký krvný tlak a riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Zmeny v cievnom systéme sú nezvratné, preto treba proces čo najskôr zastaviť.                                                                                                                                                                                                     Aj 24. apríla 2018 sa uskutočnila v zasadačke obecného úradu akcia              „Deň zdravia “.

Na chodbe OcÚ, pred zasadačkou bola umiestnená figurína, na ktorej členky Ms SČK ukazovali, ako sa poskytuje prvá pomoc pri strate  vedomia, dýchanie z úst do úst a masáž srdca. Účastníci si prvú pomoc mohli vyskúšať aj prakticky. „Zdravie z taniera“ Stačilo sa postaviť bosky na prístroj a o chvíľu už klient vedel aký je jeho biologický vek bez ohľadu na ten skutočný i koľko má v tele tuku či proteínov. „Analýza odhalí silné a slabé miesta organizmu, človek sa ľahšie orientuje, kde má v strave ubrať a kde, naopak, pridať“, vysvetlil princíp testu Milan Borza zo VšZP. A taktiež upozornil aj na riziká podkožného a najmä brušného tuku, ktorý zhoršuje funkčnosť vnútorných orgánov. Podobné analýzy sú základom na vypracovanie jedálneho lístka šitého na mieru. „Tu na mieste dostanú ľudia aspoň základné odporúčania, akým spôsobom sa stravovať.“

„Bol to iba začiatok“. Dňom zdravia sa to neskončilo. Väčšina Maduničanov  dostala stručnú radu, ako upraviť štýl stravovania, ale našli sa aj takí, ktorých nebezpečne vysoké hodnoty hladiny cholesterolu, tuku , cukru, alebo krvného tlaku vyľakali. Našťastie s tým môžu niečo urobiť. Určite zájsť k svojmu praktickému lekárovi, absolvovať ďalšie vyšetrenia a ak treba, užívať predpísané lieky. A hlavne zmeniť svoj doterajší pohľad na život,  aby si ho v šťastí a v podchytenom zdraví ešte dlho užívali.

i_4041003i_4485996i_4041001i_5055147i_5055159

 

Aj naša organizácia, v našej obci  je  dlhoročným spoluorganizátorom  finančnej  zbierky na pomoc  „Lige proti rakovine“ pod názvom                      „ Deň narcisov“.  V piatok 13. apríla 2018  Miestny spolok Slovenského červeného kríža bol spoluorganizátorom 22. ročníka jedinečnej verejno – prospešnej zbierky. „ Deň narcisov  2018 “. Už po 12 krát boli vytvorené  tri skupiny s označenými pokladničkami v zložení p. Majzlová, Janíková,  Kováčová, Čerňanská, Blašková, Vančová E., Zacharová,  Puterová, Ďurišová a Hollánová.                                                                                              Každý darca pripnutím žltého narcisa  na svoj odev,  vyjadril týmto gestom podporu a  spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vyjadril,  že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Svojim dobrovoľným príspevkom  vhodeným  do pokladničiek dobrovoľníkov,  pomôže na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

              Veľké a  srdečné poďakovanie patrí  našim občanom – darcom.

N2018